Huolestunut kannanotto rescue- toimintaan

Rakastan eläimiä, etenkin koirat ovat lähellä sydäntäni. Haluan taata omilleni ja muille suomalaisille koirille turvallisen ympäristön elää – puhumattakaan meistä aikuisista ja lapsista sekä luonnostamme.

Miksi olen huolissani?

Juuri nyt on pinnalla venäjältä tuodun katukoiran penikkatautiasia. Se ei ole vain rescue-järjestön (Venäläiset Katukoirat ry) asia, eikä koiran omistajan asia eikä samassa erässä oman koiransa saaneidenasia vaan yhteiskunnallinen ja meitä kaikkia koskettava.

Pitäisi kysyä, että mitä hankaluuksia Suomelle voi rescue-koirien tuonnista tulla. Meillä on Suomessa erinomainen eläintautitilanne. Kun Suomeen tuodaan koiria, joilla on erilaisia tauteja ja joita ei valvota lainsäädännöllisesti, luo se painetta omaan koirapopulaatioon. Ylitarkastaja Virve Valle EVIRAsta

Tautiriskit ja vastuuttomuus – yhteiskunnallinen riski

Suomessa on ollut vuosia kattava rokotusohjelma ja penikkatauti saatu meiltä vahvasti yliotteeseen. Sen on taannut ryhmäsuoja, joka on tullut yleisen hyvän rokotusohjelman avulla. Nyt viimeistään se on järkkynyt. Kyseinen sairas koira on ollut vielä karkuteilläkin ja mahdollisesti levittänyt tahattomasti tautia tuntemattoman suuruiselle alueelle ja tuntematon määrä koiria sen saanut itse tai välillisesti ohjaa seuraaviin koiriin. Nyt en edes nosta esiin sitä, että juuri maahan tullut villikoiran elämää viettänyt
katukoira on juossut irrallaan.

”Yhdistys ei kerro myöskään sitä, että tämä sairastunut koira oli karkumatkalla 28.1-
6.2.2018, jolloin se juoksi ympäri Pirkanmaata mahdollisesti penikkatautia kantavana ja levittävänä. Tämä samassa kuljetuksessa tullut koira oli sen sairastuneen kanssa samassa häkissä, eikä sitäkään ilmeisesti ole testattu.”

Tämän linkin takaa pääset lukemaan tämän sairastuneen koiran omistajan itsensä kertoman tarinan.
Jutussa on monia huolestuttavia kohtia.

”Huomasimme myös, että koirien passeissa oli rokotusmerkinnät kaikilla samana
päivänä: 19.1.2018. Yhdistys kertoi, että Venäjällä merkitään passiin vain se päivä,
jolloin tehoste on annettu. Eikö tämä tarkoita silloin sitä, että kaikki kolme koiraa olisi pitänyt alun perin jostain syystä rokottaa samana päivänä, koska tehoste annettiin kai n. kuukauden kuluttua ensimmäisestä rokotuksesta. Löytyivätkö nämä koirat samana päivänä, vai miten rokotukset osuivat sattumanvaraisesti alun perin juuri samalle päivälle? Koirastani kerrottiin, että se oli löytynyt vasta 3,5 viikkoa aiemmin eli lyhyellä päättelyllä se tarkoittaa viikolla 3, johon sijoittuvat päivät 15.- 21.1.2018. Koiralle siis annettiin suoraan se tehosterokotus 19.1, eli kävikö joku kadulla rokottamassa sen jo joulukuussa ennen kuin se otettiin kiinni?”

Venäjän katukoirat ry on FB –sivujensa vastineessa koittanut olla asian kanssa avoin, mutta puhutaan hiukan asioiden sivusta ja avoimuus selvästi osuu niihin asioihin, jotka kuulostavat hyviltä. Jos koirien kuljettamisella Suomeen ei olisi jostain syystä ollut kiire, niin nämäkin asiat olisi voitu selvittää Venäjällä huolellisesti etukäteen ja ennaltaehkäistä riskit. Yhdistys sanoo toimineensa Eviran ohjeiden mukaan.
Huolestuttavaa on se, että mennään sieltä, missä aita on matalin. Tautiriskimaiden osalta tulisi toimia siten, että pelataan asioiden kanssa varman päälle! Pitää olla ETUKÄTEEN varmaa, että koira on saanut rokotukset, on oireeton ja varmasti terve ennen kuljettamista Suomeen tai mihinkään muuhun maahan.

”Kerroin itse hyvin asiallisella viestillä yhdistyksen sivuilla sen, minkä minulle kerrottiin Evirasta ja eläinsairaalasta: kun koirien passit näyttivät olevan lain mukaan kunnossa, mutta niitä vastaavia tuloksia rokotusten suhteen ei koirista löytynyt, täytyy olla niin, että passit olivat väärennettyjä.”

”En edelleenkään ole saanut yhdistykseltä papereita tehdyistä terveystarkastuksista,
joista kuitenkin minulle ilmoitettiin tiedot ennen koiran maahantuloa. Kun pyysin näitä, yhdistys ilmoitti, ettei asia enää kuulu minulle ja että minusta tehdään rikosilmoitus uhkailusta ja kiristämisestä. Tämän johdosta jätin asian viranomaisten hoidettavaksi ja toimitin poliisille tarvittavat tiedot.”

Jos rescue-yhdistys olisi halunnut hoitaa ja hoitanut kaikki asiat tunnollisesti oikein, mitään dokumentteja ei tarvitsisi erikseen pyydellä vaan ne esitettäisiin aukottomasti ENNEN koiraa ostettaessa. Rescue-yhdistyksellä on myös suuri vastuu siitä, että koira ei aiheuta MITÄÄN riskejä siihen elinympäristöön, missä sen on tarkoitus tulla elämään. Tuntuu koirayksilön fyysisen maastasiirtymisen olevan suurempi tavoite kuin varsinainen kokonaisuudesta huolehtiminen.

”Länsi-Savon mukaan tämän vuoden helmikuussa ilmeni Suomeen laillisesti Venäjältä tuodussa koirassa penikkatautia. Huolestuttavaksi asian tekee se, että samassa tuontierässä levisi ympäri Suomea 50 rescue-koiraa.” Eläinlääkäri Taru Hirvonen

 

”Ongelmiksi ovat muodostuneet esimerkiksi tilanteet, joissa koira pitää saada heti pois adoptiokodistaan ja yhdistyksellä ei ole osoittaa sille hoitopaikkaa. Näin kävi mm. perheelle, jonka koira käyttäytyi aggressiivisesti yhtä perheenjäsentä kohtaan ja koiran tuonut yhdistys ei ottanut koiraa takaisin.”

”Suomi ei suinkaan ole ainoa maa, johon tuodaan rescue-eläimiä. Esimerkiksi Ruotsiin tuodaan paljon koiria Espanjasta ja Saksaan Puolasta. Näissäkin maissa ollaan huolissaan siitä, että rescue-eläinten mukana leviää tauteja, joita ei maissa ennestään ole tai taudit on saatu kitkettyä pois”
HESYn kannanotosta poiminta

Norja suhtautuu tiukasti oman maansa eläinten turvallisuuteen ja on kieltänyt Romaniasta koirien tuonnin. Suomeen tuodaan paljon jatkuvasti Romaniasta koiria. Suomeen koiria Romaniasta tuo Kulkurit.fi. Vaikka heidän toiminnanjohtajansa tuo esiin sen, että tärkeintä on vaikuttaa koirien lähtömaassa ja tehdä siellä valistustyötä muun työn lisäksi, se ei poista sitä, että jokainen tuotu koira on kuitenkin tauti- ja ongelmakäyttäytymisen riski.

”Norja on kieltänyt rescuekoirien tuonnin Romaniasta rabiesriskin vuoksi kokonaan.” EVIRAn tiedote

Vaikka koira olisi rokotettu tuontimääräysten mukaan, on ehdottomasti huomioitava myös muut terveysriskit. Aluehallintaviraston tiedotteessa eläinlääkäri Sari Haikka korostaa tätä osaa. Evira on todennut, että juuri antibioottiresistenssi on tänä päivänä suurin lääketieteellinen uhka meille kaikille ja riskeeraa koko terveydenhuoltokykymme. Tämä on merkittävä asia, jota pitäisi myös harkita rescue-koiraa harkitessa. Haluatko ottaa riskin siitä, että vaikutat koko maan terveystasapainon järkkymiseen?

”Lisääntyvä antibioottiresistenssi lisää ihmisten ja eläinten sairastavuutta, kuolleisuutta ja terveydenhuollon kustannuksia. Antibioottiresistenssistä onkin muodostunut yksi lääketieteen ja eläinlääketieteen vakavimpia uhkia.” EVIRAn tiedote asiasta

 

”Antibioottiresistenssi sekä koirista ihmisiin tarttuvat taudit on syytä huomioida, kun harkitaan katukoiran pelastamista Suomeen. Koiran tausta on lisäksi tuntematon ja sen myötä myös pelkoaggressioon liittyvät reaktiot ovat mahdollisia. Muun muassa tämän vuoksi en suosittele katukoiraa etenkään lapsiperheeseen, Haikka kertoo aluehallintoviraston tiedotteessa.” Lue lisää

Moni rescue-yhdistys siis suorittaa maahantulon kannalta vähimmäisvaatimukset koirille. Rescueyhdistysten vastuulla olisi informoida koiran ottajia kokonaisvaltaisesti todennetuilla faktoilla kaikki riskit, mihin ihmisten ovat ryhtymässä. Kennelliiton kauppakirjassa koiran kasvattajaa (myyjää) kehoitetaan kirjallisesti vakuuttavansa kertoneensa kaikki koirassa olevat viat ja sairaudet. Tämä ei koske rescuetoimintaa. Vaikka tiedossa olisi vikoja ja sairauksia – riskejä niistä, näitä ei tarvitse kertoa.

”Ja vaikka resistentin bakteerin aiheuttama infektio saataisiin hoidettua, eläin voi jäädä loppuiäkseen bakteerin kantajaksi. Yksittäinen negatiivinen näyte ei todista, että koira olisi päässyt eroon bakteerista, Yliopistollisen pieneläinsairaalan johtava eläinlääkäri Katariina Thomson toteaa.”

 

”Eviran laboratorio on todennut Suomeen tuotavista löytökoirista otetuista näytteistä kolistiinille vastustuskykyisen, mcr-1- geeniä kantavan bakteerin. Siirtyvää mcr-1- geeniä kantavaa bakteeria ei ole aiemmin todettu eläimillä Suomessa. Nyt kolistiiniresistenssi todettiin terveiden koirien ulosteesta eristetyistä Escherichia coli -bakteereista, joilla oli myös ESBL-ominaisuus, mikä voi osaltaan hankaloittaa bakteerien aiheuttamien infektioiden hoitoa mikrobilääkkeillä. Bakteerikannat olivat siis moniresistenttejä eli vastustuskykyisiä usealle antibioottiryhmälle.” EVIRAn tiedote

Miksi maamme jokaisen virallisen tahon varoituksia ja tieteellisesti todistettuja faktoja ei oteta huomioon harkittaessa rescue-koiraa?

Some-keskusteluissa yleisin puolustajien kannanotto on, että voihan ne taudit tulla matkustavien ihmisten ja koirien mukana. Voi toki. Silti näissä tiedotteissa poikkeuksetta nousee esiin seuraavat sanat ”on löydetty maahan tuodusta löytökoirasta” tai ”venäjältä tuodun katukoiran” tmv? Perheensä tai omistajansa kanssa matkustanut lemmikki on rokotettu, madotettu ja toisinaan vasta-ainetestattu määräysten mukaisesti. Se on elänyt maassa, jossa on joukkosuoja rokotuksien avulla sekä yleisesti ei löydy tässä kirjoituksessa mainittuja tauteja. Se on elänyt ihmisten parissa ja hoidettu yleensä paljon paremmin joka asiasta eläinlääkärillä kuin katukoirat missään maassa. Eviran lista löytökoirien (huomaa taas allaolevissa: LÖYTÖkoirien ja VENÄJÄN KOIRATARHOILTA tulleiden) riskitaudeista on pitkä ja taudit todella kurjia tai tappavia koirille. Toivoisin myös jatkossakin ekonokokkoosin olevan poissa, jotta voimme huoletta nauttia
metsistä marjoja ja sieniä.

Kaikkien eläintautien tutkimista ei vaadita tuonnin yhteydessä. Tällaisia löytökoirien mukana Suomeen tulevia tarttuvia tauteja ovat muun muassa penikkatauti, parvovirusripuli, leishmania, Brucella canis, sydänmatotauti, ehrlichioosi, leptospiroosi, listerioosi, yersinioosi, babesioosi, kokkidi- ja giardiainfektiot, kampylobakteeri, salmonella ja tuberkuloosi. Osa näistä taudeista voi tarttua myös ihmiseen. EVIRAn tiedote

 

”Tänä vuonna (2017) ESBL-bakteerien esiintyvyys on noussut nelinkertaiseksi.
Esimerkiksi jopa puolet Venäjän koiratarhoilta tuoduista koirista on osoittautunut ESBL-bakteerin oireettomiksi kantajiksi.” Helsingin Yliopisto

Ympäristö muokkaa koiran luonteen

Koirien luonnetestaus tarhaoloissa ei ole riittävä tae meidän yhteiskuntaamme soveltumisesta. Tästä on HESY esittänyt kannanottonsa ja on äärimmäisen huolissaan vaikeiden taustojen omaavien koirien tuomista maahamme usein varsin osaamattomiin käsiin ihmisille, joilla on vain halu pelastaa ilman todellista tietoa, mihin ovat ryhtymässä.

”Hesy kantaa huolta epäonnistuneista adoptioista, joita on pahimmillaan selvitetty
Hesyn, eläinsuojeluviranomaisten tai eläinsuojeluvalvojien kanssa. Näissä tapauksissa uuden omistajan resurssit – oma jaksaminen, talous, elinolosuhteet ja/tai osaaminen -eivät ole riittäneet eläimestä huolehtimiseen.” HESYn kannanotto

Koiran luonne ja toimintatavat muokkautuvat sen elämän kokemusten mukaan. Sillä voi olla hyvä hermorakenne ja se sopeutuu uusiin tilanteisiin hyvin. Sillä on kuitenkin tuntematon määrä tuntemattomia kokemuksia takanaan. Se on voinut joutua tapaamaan ja tappelemaan selviytyäkseen, se on voinut joutua pahoinpidellyksi ja se on voinut loukkaantua muista syistä vakavasti sekä fyysisesti että henkisesti. Emme voi tietää. Emme voi tietää myöskään sitä, miten ja missä tilanteessa nämä muistot nousevat millaisena toimintana esiin. Kovia kokenut koira tarvitsee asiantuntijatason koulutusta, jopa useita vuosia ilman taetta siitä, että se on koskaan yhteyskunnassa luotettava yksilö. Huonon kasvatuksen tuloksia on ihan kaikissa koirissa, mutta näissä, joissa taustan riskit ovat suurempia ovat myös parantumisen mahdollisuudet vaikeampia ennustaa ja ylipäätään haasteellista varmistaa täydellinen onnistuminen. Onnellisiakin tarinoita
tiedän olevan. Olen tavannut erittäin ihania rescue-koiria. Silti tätä asiaa pitää tarkastella kokonaisuutena j amiettiä toimintatapoja niin, että ongelmilla olisi edes mahdollisuus selvitä. Yksilöitä pelastamalla ongelman ydin on ja paisuu lähtömaissa. Yksi lähtee, toinen tulee tilalle niin kauan, kunnes lähtömaassa ymmärretään olla tuottamassa ongelmaa ja ongelmatuotosten määrä laskee sille tasolle, että sitä voidaan hallita (valistus, kastroinnit).

Eli hain toissapäivänä itselleni rescuekoiran, joka on adoptoitu Suomeen viime
marraskuussa. Entiset omistajat eivät kiireisessä lapsiperheen arjessa pärjänneet koiran kanssa, joten otin sen luokseni rauhallisempaan ympäristöön. Koira on hyvin rakastava ja on jo nyt kiintynyt minuun suuresti, mutta ongelmaton ei ole tiemme ollut. Koira on nimittäin hyvin reviiritietoinen. Kyseessä on reilun vuoden ikäinen kastroitu uros, joka murisee tai haukkuu aina, jos kuulostaa, että joku on ovella. Asun paritalossa, ja viereisessä talossa asuu pikkuvauva ja ulko-ovi käy tiuhaan tahtiin, joka hermostuttaa koiraani ja saa aikaan haukkumista ja murinaa. Yleensä koira lopettaa kun komennan napakasti, mutta on hermostunut vielä melko pitkään tapahtuman jälkeenkin. Jonkin sortin johtajuusongelma, oletan. Nyt kysyisinkin neuvoa, miten saisin koiran rauhoittumaan ja olemaan välittämättä naapurin äänistä? Käymme päivittäin kolme kertaa pitkillä lenkeillä, eikä aivojumpastakaan ole puutetta. Hihnassa koira ei vedä, eikä huomioi vastaantulevia ihmisiä, koirista innostuu. Oli kuulemma samanlainen edellisessä kodissaankin, ja haukkuu myös kuulemma vieraita, ja oli kerran jopa purrut perheen mummoa tämän tullessa kylään. Eroahdistusta ei ole. Perinteiset johtajuudenvahvistamismenetelmät eivät välttämättä toimi, koska kyseessä on kuitenkin rescue, joka taustansa takia alkaa helposti pelkäämään ihmistä.

Esimerkki koirat.comin keskustelupalstoilta, missä ihmiset kysyvät apua.

Haluaisitko sinä heidät naapuriisi? Luottaisitko sinä pienen vauvasi tämmöisen koiran äärelle? Uskotko, että tällä omistajalla on rahkeita selvitä tämän koiran kanssa ilman oneglmia?

Toivon jatkossakin voivani kulkea koirien ja lasten kanssa ilman, että tarvitsee pelätä yhteiskunnassa olevien koirien käytöstä tai tartuntatautiriskiä. Olen erittäin huolestunut siitä, että koiria pelastavien henkilöiden fokus on liian putkinäköisesti yksilöissä eikä kokonaisuudessa ja tämän toiminnan vuoksi riskeeraavat meitä muita isossa mittakaavassa.

”Pelastajien” sinisilmäisyyttä käytetään hyväksi

Vaikka moni taho tekeekin pyyteetöntä työtä näiden katukoirien eteen, ei kaikki ole päivänvalon kestävää myöskään taloudellisesti. Koirien välittämisestä kerätty hinta voi olla verojen kiertoa, väärin perustein kerättyjä lahjoituksia, valvomatonta käyttöä. Netissä on myös usein varojen keruuta vakavasti sairaiden koirien hoitamiseksi tai leikkaukseen. Kannattaisi miettiä, missä kulkee se raja, että eutanasia olisi armollisempaa. Rahan keräämiseen tarvitaan aina lupa ja lupanumero tulee ilmoittaa.

Muistattehan haloon Brother Christmasista? Kuinka moni rescue-järjestö avoimesti kertoo, miten varat käytetään? Miten voimme varmistua, että avustus menee oikein perille? Miten voimme erottaa laittoman koirakaupan vilpittömästä avustuksesta? Ja onko vilpitöntä avustusta yksilöiden tuominen Suomeen, koska riskejä on niin paljon? Miten fiksut ihmiset eivät halua tunnistaa ja tunnustaa tässäkin kirjoituksessa koottujen
asiantuntijatahojen varoituksia ja faktoja?

Ilmiöön liittyy myös suoranaista huijausta, sillä koirien välitystoimintaa liittyy joissain tapauksissa rahan hankintaa eläinten lähtömaassa. Petokset näkyvät muun muassa väärennettyinä rabiesrokotusmerkintöinä. Sari Haikka

Valitettavasti pelastaja voi myös joutua petoksen kohteeksi, sillä koirien välitystoimintaan liittyy joissain tapauksissa myös rahanansaitsemista lähtömaassa. Tämä näkyy mm. väärennettyinä rabiesrokotustarroina. Norja esimerkiksi on kieltänyt pelastettavien koirien tuonnin Romaniasta, koska siellä tutkituista koirista puolelta puuttui rabiesvasta-aineet, vaikka koirat passien mukaan olivatkin rokotettuja.
Aluehallintoviraston läänineläinlääkäri Sari Haikka tiedotteessaan

Lue lisää:
(Tässä ihan vain muutamia asiaan liittyviä juttuja. Sekoitan tähän tarkoituksella rescue- ja pentujen tuontia. Niissä on samat yhteiset nimittäjät: tautiriski, riskit yhteiskunnalle ja muu mahdollinen, esim harmaa talous tai petokset)

Miten sitten voin auttaa?

Eläinten tuonti Suomeen ei poista perimmäisiä ongelmia

Maailmalla tapahtuvia lemmikkien heitteillejättöjä ei voida poistaa tuomalla yksittäisiä eläimiä Suomeen. Se on vain seurausten hoitamista, ei sairauden
parantamista. Eläinyksilöiden auttamisen lisäksi ensisijaisen tärkeää on
ennaltaehkäisevä eläinsuojelutyö. Maissa, joissa on katukoiraongelma, katukoirat tulisi steriloida ja rabies-rokottaa. Näin koirakanta saadaan pysymään hallinnassa, se ei enää lisäänny holtittomasti ja aikanaan pienenee luonnollisen poistuman kautta. Tätä metodia suosittaa myös mm. WSPA Maailman eläinsuojeluliitto, jonka jäsen HESY on. Ratkaisevaa on myös asennekasvatus, sillä esimerkiksi Espanjassa ongelmana ovat ihmiset, jotka hylkäävät koiransa, kun ne eivät enää olekaan söpöjä pentuja, muotirotu vaihtuu tms.

HESYn tiedote

Jos harkitset rescuekoiraa, lue ensin kaikki ylläolevat linkkien takaa löytyvät jutut ja harkitse sen jälkeen uudelleen, miten toimit. Olisiko kotimainen rescue kuitenkin turvallisempi vaihtoehto?

Keino 1: Tue rahallisesti järjestöjen työtä koirien kotimaassa. Selvitä myös, että järjestö, jolle maksat oikeasti käyttää saadut rahat sovittuun asiaan.
Keino 2: Auta kotimaisia avuntarvitsijoita ja TARKISTA TAUSTAT kaikesta. Netistä löytyy helposti paljon tietoa.
Keino 3: Tutki asioita ja tee eettinen päätös siitä, millaista toimintaa haluat tukea. Selvitä huolellisesti etukäteen, ettet sekaannu pentutehtaan hankintaketjuun tai tuo kirjoituksen tautiriskejä Suomeen
Keino 4: Valista itsekin muita – jaettu tieto saavuttaa enemmän.
ÄLÄ KOSKAAN TUE ASIOITA SELVITTÄMÄTTÄ MITÄÄN KOIRABISNESTÄ! ERITTÄIN
SUURELLA RISKILLÄ OLET KASVATTAMASSA ONGELMAA LÄHTÖMAAN SIJASTA KOTIMAASSAMME.

Mainokset

5 ajatusta artikkelista “Huolestunut kannanotto rescue- toimintaan

 1. Sanna sanoo:

  Ongelmia ei pidä peitellä, muttei myöskään liioitella. Nuo samat asiat pätevät kaikkiin tuontikoiriin, myös rotukoiriin. Samoin käytösongelmat ovat yhteisiä. Kodinvaihtajia käytösongelmien vuoksi on niin kotimaisissa rotukoirissa kuin rescuekoirissakin. En osaa sanoa, kummassa ryhmässä suhteellisesti enemmän.

  Helppo on osoittaa muita syyttävällä sormella mutta omia tai oman rodun ongelmia harva tuo esiin. Tässä mielessä rescuetoiminta näyttää vastuullisemmalta.

  Matkustus on bakteeriresistenssiyden kannalta suurin ongelma. 80 000 ihmistä vuosittain tuo tietämättään resistenssin bakteerin Suomeen. Yhtään ei tietenkään tarvitsisi tuoda, ei eläinten eikä ihmisten mukana. Ihmisiä ei testata ennen kuin on pakko. Rescuekoiria on alettu testata vapaaehtoisesti. Rotukoirien tilanteesta en tiedä.

 2. Tia sanoo:

  Huonosti kirjoitettu teksti, kirjoittaja ihan mututuntumalla kirjoittaa rescueista yhden uutisen perusteella. Suosittelen perehtymään vaikka rotujen ylijalostuksen seurauksiin, miten suuri riski on ottaa koira joka sairastuu ”rodulleen ominaiseen” tautiin/ongelmaan lähes varmasti?

  • Petra sanoo:

   Valitettavasti homma ei toimi niin, että siirretään katse muualle vaan jokainen asia pitäisi saada kuntoon.

   Yhden rodun jalostukselliset ongelmat ja kulttuuri (suhtautuminen asioihin ja mitä tehdään) on hyvin eri kuin toisella. Rotuja on Suomessakin satoja, kasvattajia vielä enemmän. Näihinkin mahtuu loistotyyppejä, jotka tekevät pyyteetöntä hyvää työtä koko rodun eteen ja ovat parantaneet tai saaneet ylläpidettyä terveyttä. Yleensä muotirodut ovat ne murheenkryyni ja sitä ohjaa markkinatalous = markkinoille tuotetaan sutta ja sekundaa siitä, mitä ihmiset ylihinnalla ostavat. Ostaminen on tässökin myös valinta siitä, mitä tulee.

 3. Sirkka-Liisa Korhonen sanoo:

  Tosi huolestunut.. jälleen kerran joku, jolla on sukset ristissä johonkin suuntaan. Otetaanpa esimerkiksi kaikki, siis joka ainoa kennelkasvattaja, joka kasvattaa koiria, jotka kärsivät liian lyhyistä hengitysteistä, aivojen kasvamisesta kallon ulkopuolelle, sydänvaivoista, rodunomaisista sairauksista mm. silmissä, epämuodostuneista kehoista, koska se on niin söpöä näiden kennelvouhkaajien mielestä, kehosta, joka tekee luonnollisen synnyttämisen tappavaksi emolle. Nämä eläimet kärsivät koko ikänsä näistä jumalasta seuraavista ylöspäin luomistyötä tekevistä kenneljengistä. Näistä koirien, miksei kissojenkin, muokkaajista kärsii paljon useampi eläin kuin muutama rescuekoira tai -kissa. Tarkista siis myös suomalaisen kennelkasvattajan koirien määrä ja näiden koirien tekemien pentueiden määrä. Kun eläimillä tehdään bisnestä sen sijaan, että käytäisiin oikeissa töissä, ollaan eläinrääkkäyksestä vain lyhyen mitan päässä.

 4. veli nurminen sanoo:

  Tässä jokin aika taaksepäin kirjoitin Fasessa samasta aiheesta ja yhdistykset leimasivat minut vainoharhaiseksi ja vannoivat tekevänsä kaikki laisäädännön mukaan ja itse rokottavansa koirat ja madottavansa ne ennen suomeen tuontia ja kun vertasin että kotimaan ja Suomen olosuhteet ja bakteerikanta on täysin erilaiset niin minulle hyvin ”paskamaiseen sävyyn kirjoitettiin että en ymmärrä mitään mistään ja kun ehdotin sitä että auttaisivat niitä koiria siellä kotimaassaan niin kehuttiin kuinka ovat niille häkkejä rakentaneet ja kuulemma turistit tuovat enemmän erilaisia bakteereita suomeen kun ne katukoirat Minun uskoni noihin ns. hyväntekijöihin on nolla asteen alapuolella ja ihmettelenkin suuresti ettei koira yhdistykset ja kasvattajat aina kennellittoon asti ja sitä kautta eduskuntaan saa tuota hanskaan kun sehän on selvä mitä enemmän suomalaiset niitä Suomeen tuovat sitä enemmän siellä pentutehtailu jatkuu ja kierre on vaan lisääntyvää tietojeni mukaan puhutaan katukoirista mutta ystäväni oli mukana tuossa hyvän tekijä joukossa mutta jäi pois kun paikanpäällä näki todellisuuden

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

%d bloggers like this: