Parsoneiden luonnetesteistä

Luonnetestistä

Suomessa käytössä oleva luonnetesti on otettu käyttöön ensimmäisen kerran 1976. Sen pohjana on Ruotsin armeijan työkoirille kehitelty soveltuvuustesti. Vuosien varrella testiä on muokattu palvelemaan paremmin tavallista koiraharrastajaa. Testissä on tarkoitus kuvata koiran toimintaa ja reaktioita erilaisissa tilanteissa. Luonnetesti pyrkii hakemaan eri tavoin koirasta esiin reaktioita ja toisilla ne saadaan aikaan pienemmillä ärsykkeillä ja toisilla reaktioiden esiin saaminen vaatii enemmän. Osa onkin kritisoinut tuomareiden käytöksen voimakkuutta esim. uhkaustilanteissa. Jotkut koirat alistuvat jo pienestä uhkaavasta liikkeestä kun taas toisten koirien reaktion esiin saamiseen tarvitaan uhkaavasti käyttäytyvän tuomarin kiinnitarttuminen ohjaajaan. Arviot perustuvat koiran eri osa-alueiden ominaisuuksiin. Testaamisen tarkoituksena on käyttää tuloksia apuvälineenä kouluttamiseen ja esimerkiksi luonnejalostukseen. Joillain roduilla hyväksytty luonnetesti on ehtona esim. muotovalion arvoon.

Testiin saavat osallistua kaikki 2-7 vuotiaat (ei ole vielä täyttänyt 7 vuotta) rekisteröidyt, tunnistusmerkityt ja asianmukaisesti rokotetut koirat. Tuomareita on kaksi. Vaikka testirata on kaikille sama, voivat tuomarit hieman muokata sitä koiran mukaan (esim. uhan voimakkuutta). Tällä pyritään vaikuttamaan siihen, ettei koiralle jäisi traumoja mistään tilnateesta. Testissä on 9 eri osa-aluetta. Kaikki muut paitsi laukauspelottomuus, arvioidaan asteikolla -3 – +3. Kullakin arvosanalla on oma pistekertoimensa. Kertoimen suuruuteen vaikuttaa se, voidaanko siihen osa-alueeseen vaikuttaa kouluttamalla. Ylin mahdollinen pistemäärä on +300 ja alin -300. Kaikkia osa-alueita arvioidaan koko testin ajan, mutta suurimmalle osalle on oma erikoiskokeensa. Hyväksyttyyn tulokseen vaaditaan +75 pistettä ja positiivinen arvosana luoksepäästävyydestä, terävyydestä ja laukauspelottomuudesta.

Mukaan testiin tarvitset kuristamattoman kaulapannan ja hyvän hihnan, rekisteripaperit ja rokotustodistuksen.

Testin kulku

Arttu (Ulvomäen UkkoPekka) taisteleuleikissä. Kuva Ismo Jousmäki.

Luonnetestin alussa tuomerit keskustelevat koiran ohjaajan kanssa kysellen testiin mahdollisesti vaikuttavista tekijöistä, kuten koiran ikä, koulutustaso, harrastukset, asuinolosuhteet, aseman laumassa jne.

Arttu ja Henna Jousmäki menossa kohti vierivää tynnyriä. Kuva Ismo Jousmäki.

Seuraavaksi tuomarit arvioivat koiran luoksepäästävyyttä ja suhtautumista vieraisiin.

Seuraavaksi vuorossa on taisteluleikki, jossa joko koiran ohjaaja tai tuomari leikittävät koiraa kepillä, rätillä tai patukalla. Koiran into, sitkeys, halu käyttää leukojaan ja päättäväisyys taistella vaikuttavat arvosanaan. Taistelutahtoa mitataan myös muissa testin osa-alueissa siten, että katsotaan koiran kykyä toimia stressaavissa tilanteissa.

Toimintakykyä testataan lähinnä kahdessa eri osa-alueessa. Taisteluosuuden jälkeen tulee ns. Kelkkakoe, jossa vedetään kelkan päälle kyhättyä ihmismäistä nukkea hitaasti kohti koiraa. Kelkka vedetään ohjaajan lähelle. Varsinainen toimintakyky mitataan kelkan pysähdyttyä. Toimintakykyinen koira voittaa nopeasti pelkonsa ja tulee tutkimaan kelkkaa ja nukkea. Kelkkakoe vaikuttaa myös taistelutahdon arvioinnissa. Toimintakyvyn arvioinnissa mitataan koiran kykyä toimia, oli sitten kysessä pakeneminen tai puolustautuminen. Pääasiassa on saada esiin koiran kyky tehdä ratkaisuja uudessa ja erilaisessa tilanteessa. Toimintakyvytön koira jähmettyy tai pyrkii mitätöimään tilanteen.

Puolustushalua ja terävyyttä mitattaessa toinen tuomareista tulee piilosta esiin käyttäytyen uhkaavasti. Tavoitteena olisi, että koira asettuisi puolustamaan ohjaajaansa sijoittumalla hyökkääjän ja oman ihmisen väliin. Arvioinnin perustana on halu puolustaa eikä niinkään koiran kykyä puolustaa.

Tupla-Täplän Candy Queen ja yllättävästi nouseva haalari. Kuva Miia Rastas.

Seuraavaksi kävellään reitti, jonka varrella vedetään narulla ylös haalari tai äkillisesti avataan sateenvarjo ja vyörytetään koliseva tynnyri ramppia pitkin alas. Sama reitti kuljetaan kahdesti ja toisella kertaa näitä ärsykkeitä ei tule. Tässä testataan miten pitkään koiraan vaikuttaa ikävät ärsykkeet, eli henkistä kovuutta (halukkuutta ja kykyä kohdata ikävät asiat uudelleen) sekä temperamenttia (kykyä havainnoida ympäristöään ja toimia sen mukaisesti). Vilkkauden arvioinnissa käytetään vierivän tynnyrin aikaansaamaa väistöliikettä. Siinä katsotaan, miten koira havainnoi ympäristöään ja reagoi tapahtumiin. Pehmeä koira ei mielellään tule uudelleen paikalle, vaan tarvitsee houkuttelemista – kova koira puolestaan ei muista tai välitä tapahtuneesta, vaan kulkee reippaasti uudelleen tapahtumapaikalle. Pehmeän koiran käyttäytyminen muokkautuu etenkin sen elämän alkuvaiheessa saatujen kokemusten perusteella kun taas kovempi koira ei anna näiden vaikuttaa käytökseensä.

Toimintakykyä mitataan pimeässä tai heikosti valaistussa huoneessa, jonka perälle pois koiran näköpiiristä ohjaaja asettuu istumaan ja kutsuu koiraansa. Koira päästetään sisään ja tuomarit seuraavat, miten koira käyttäytyy ja etsii ihmistään ilman apua. Merkitystä ei ole sillä, miten kauan koira käyttää aikaa, kunhan se toimii jatkuvasti.

Tupla-Täplän Candy Queen tuomarin hyökkäävän lähestymisen kohteena. Kuva Miia Rastas.

Tupla-Täplän Candy Queen päästää hienosti tuomarin lähelleen kun uhkaavuus on poistunut. Kuva Miia Rastas.

Heti pimeästä huoneesta koira kytketään kiinni seinään lyhyessä hihnassa ja ohjaaja poistuu koiran näköpiiristä. Toinen tuomareista lähestyy koiraa uhkaavasti. Tässä tarkkaillaan koiran itsensä puolustushalukkuutta. Kun tilanteen uhkaavuus poistuu, koiran pitäisi palautua ja antaa uhkaavasti käyttäytyneen tuomarin lähestyä itseään. Tässä mitataan terävyyttä. Terävyydellä tarkoitetaan koiran taipumusta reagoida aggressiivisesti sitä uhkaavaa ihmistä kohtaan. Mitä terävämpi koira on, sitä pienemmästä ärsytyksestä se käyttäytyy aggressiivisesti.

Testin lopussa ohjaaja hakee koiransa pois seinästä ja tuomarit ampuvat 9 mm asellaa kahdesta kolmeen laukausta riippuen koiran reaktiosta.

Hermorakennetta arvioidaan koiran käytöksestä koko testin läpi. Hyvähermoinen koira kestää useampaa kuormittavaa tilannetta peräkkäin paineistumatta liikaa ja palautuu niistä nopeasti. Hyvähermoinen koira kestää luontaisesti enemmän ”kolhuja”, ärsykkeitä ja ”takaiskuja” kuin huonohermoinen yksilö.

Kunkin koiran jälkeen tuomarit vetäytyvät hetkeksi keskustelemaan testistä ja täyttävät arviointilomakkeen. Tämän jälkeen he palaavat kertomaan näkemyksensä perusteluineen koiran ohjaajalle ja muulle yleisölle. Jos testi hylätään, sen saa uusia aikaisintaan puolen vuoden kuluttua hylätystä testistä.

Lähteet: http://www.dogsports-online.com/lte/luonnetesti.htm

http://www.irokon.net/lt_pk.htm

Pistemäärän arviointi

Katsottaessa koiran luonnetestitulosta, ei pidä tuijottaa numeroita, sillä pelkkä luku saattaa olla kovinkin harhaanjohtava.

Tässä esimerkki kahdesta yhtäsuuresta pistemäärästä (+200):

Esimerkki 1: Esimerkki 2:
Toimintakyky: +3 Erittäin suuri
= erittäin rohkea ja kykenevä itsenäiseen toimintaan kaikissa tilanteissa

Terävyys: +2 Suuri, ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua
= erittäin terävä, reagoi aggressiivisesti pieneenkin ärsykkeeseen

Puolustushalu: -3 Erittäin suuri, hillitsemätön
= hyökkäävä puolustuksen jälkeenkin

Taistelutahto: +1 Erittäin suuri
= irrottaa vain ”rautakangella”

Hermorakenne: +2, Rauhallinen ja varma

Temperamentti: +3 Vilkas

Kovuus: +2, Kova
= ei muista negatiivisia kokemuksia, rankaisua, koulutusta

Luoksepäästävyys: +2, Hieman pidättyväinen
= ei pidä ihmisistä

Toimintakyky: +2 Suuri
= rohkea ja kykenevä itsenäiseen toimintaan

Terävyys: +1 Pieni, ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua
= ei aggressiivinen ärsytettäessäkään

Puolustushalu: +1, Pieni hillitty
= ei puolusta sanottavasti ohjaajaansa

Taistelutahto: +2 Kohtuullinen
= leikkii vieraankin kanssa

Hermorakenne: +2, Rauhallinen ja varma

Temperamentti: +2 Kohtuullisen vilkas
= rauhallinen

Kovuus: +1, Hieman pehmeä
= helppo kouluttaa tavoille

Luoksepäästävyys: +1, Mielistelevä
= pitää ihmisistä paljon

Kummassakin tapauksessa koira soveltuu hyvin toimintaa, mutta toiminnan pitää olla erilaisia, kuten myös koulutusmetodien.

Lähde: http://www.fortunecity.com/greenfield/bigmama/10/pisteet.htm (esimerkkien pisteet vanhoilla säännöillä laskettuna)

Luonnetestin säännöt: http://www.kennelliitto.fi/NR/rdonlyres/F4CDD117-0973-49E2-8B5D-50A63D48F679/0/LT_saantovihko_A4.pdf

Luonnetestin pöytäkirja: http://www.kennelliitto.fi/NR/rdonlyres/87C3C460-DA62-4F85-9462-68C4D9A6FA07/0/LTE_poytakirja_2007.pdf

Parsonit luonnetestissä

Tupla-Täplän Candy Queen tutkii outoa tyyppiä kelkassa. Kuva Miia Rastas.

Parson yhdistys on jo muutaman kerran järjestänyt oman luonnetestinsä. Parsoneiden omistajat ovat melkoisen ahkerasti käyttäneet koiriaan muutoinkin testattavana vuodesta 1995 alkaen (Clystlands Peppermint). Kennelliiton jalostus.netistä löytyy heinäkuun 2008 loppuun mennessä 92 koiran tulokset. Www.dogsports-online.comin luonnetestitietokannasta löytyy näiden lisäksi Aada ja Selma, jotka on myös testattu, mutta näiden tulosta ei löydy jalostus.netistä vaikka itse koirat sieltä löytyvätkin. Tähän listaukseen on lisätty 3.8.2008 pidetyn yhdistyksen oman luonnetestin tulokset, jotka eivät vielä jalostus.netistä löydy juttua tehdessä.

Pistemäärällisesti parsoneiden tuloksissa on runsaasti hajontaa 3 – 250 pistettä (kaksi keskeytystä).

Seuraavassa on listaus luonnetestissä käyneiden parsoneiden tuloksista ja testivuodesta aakosjärjestyksessä:

Pisteet Testivuosi
Aada

kesk

2001

Abysmal Khaos

232

2008

Abysmal Kleio

238

2008

Amarillon Bond

200

2006

Barsetta Sarah

216

2006

Batzi’s Falcon Bristol

110

2006

Batzi’s Falcon Derby

86

2006

Bordetella’s Danube Diva

135

2003

Bordetella’s Elanka Adelain

201

2005

Bordetella’s Enrico Adonis

159

2003

Bordetella’s Kingfisher

166

2006

Cameron Van’t Geystersveld

154

2008

Clystlands Peppermint

157

1995

Fellshied Top Of The Pops

60

2007

Fessys Highlander

129

2001

Fessys Jacaranda

117

2007

Fessys Juniper

105

2003

Friedrich’s Ideal Invention

138

2004

Frostfairy

198

2008

Frostwood English Rose

184

2005

Frostwood Fair And Square

158

2006

Frostwood Flying Ace

235

2006

Frostwood Orlando

188

2005

Frostwood Peach Blossom

127

2002

Frostwood Son Of A Gun

133

2001

Frostwood Titania

199

1999

Green Perry’s MacTiernan

160

2006

Gwragged Annwn Ghwydion

195

2001

Gwragged Annwn Irish Keegan

82

2008

Gwragged Annwn Mac Leod

188

2007

Gwragged Annwn Ninive

170

2001

Gwragged Annwn Siobhan

110

2002

Hoelio Polly

203

2000

Honeyfarms Ehrbare Athena

177

1999

Howlbeck Sweet Aroma

120

2007

Ja-Cami’s Eagle

35

2007

Jiggermast

154

1995

Joutilaan Onnenoskari

129

2007

Juurusjärven Jorma

224

2007

Juurusjärven Matilda

110

2002

Juurusjärven Ninni

186

2006

Kanelikorvan Merry Mermaid

215

2004

Karvahaalarin Elma

173

2007

Karvahaalarin Elvis

157

2007

Karvahaalarin Fiba

185

2008

Kinapak Saf Warde

152

2007

Kuusenkerkkä Atte

147

1999

Kuusiniityn Kuisma

187

2005

Maitomiehen Morris Mini

172

2008

Maximo’s Grace

90

2005

Mikki

3

2005

Miselin Madcap

140

2007

Miselin Magic Mirror

128

2007

Miselin Makepeace

125

2007

Miselin Marissa

184

1999

Miselin Masai

219

2003

Miselin Mata Hari

156

2000

Miselin Mermaid

182

2004

Miselin Michelle

223

1998

Miselin Mona Lisa

166

2004

Miselin Moonbeam

145

1997

Mojovan Luna

140

2008

Ninacan Alfa Romeo

175

2004

Ninacan Chili Pepper

139

2006

Ninacan Cowboy

140

2006

Ninacan Piper

159

1999

Ninacan Ärripurri

195

2006

Of Old Burford Ikaros

221

2008

Of Old Burford Raggtime Revue

18

2006

Ring Tail Bruce

158

2003

Ring Tail Dragonfly

140

2006

Ring Tail Needle

200

1999

Ring Tail Viking

96

2006

Rusthollin Arthur

183

1999

Scotstyles Noble Nebbiolo

kesk

2007

Scotstyles Sauvignon Blanc

199

2006

Scotstyles Sir Sangiovese

129

2006

Selma

133

2002

Smells Like Dossy Gal

3

1999

Smells Like Terminator

170

2008

Tairngire Enterthetroll

63

2005

Tallitontun Cara

14

2007

Tallitontun Cher

185

2007

Tallitontun Domi

174

2006

Tallitontun Nelson

124

1999

Tallitontun Ramona

181

2006

Tallitontun Ruletti

250

2006

Tallitontun Valtti

94

2006

Tallitontun Åsku

157

2004

Tupla-Täplän Bisquit

200

1999

Tupla-Täplän Candy Queen

248

2008

Tupla-Täplän Chanel Five

124

2006

Tupla-Täplän Lakupekka

212

2006

Tupla-Täplän Lambeth Walk

158

2005

Tupla-Täplän Lumberjack

142

2004

Tupla-Täplän Nixon

140

1999

Tupla-Täplän Nougat

174

1999

Tupla-Täplän Sunspot

144

2006

Tupla-Täplän Tuikku

172

2007

Ulvomäen Ukkopekka

137

2007

Xantippa Kiri V.D. Elshof Farm

127

2004

Yes Sir V.D. Elshof Farm

144

2007

Keskiarvo

152

Osa-alueiden arviointi

Luet taulukkoa seuraavasti: ylhäällä oleva roomalainen numero kertoo testattavan osa-alueen numerona (vastaa testipöytäkirjaa), vasemmalla laidassa osa-alueesta saatava pistemäärä ja ihan alimmalla rivillä pistemäärän kerroin. Eli jos koira saa toimintakyvystä -1, se kerrotaan 15 ja pisteet -15 vähennetään loppupisteistä. Jos taas koira saa +2 on loppupistemäärä +30.

I. II. III. IV. V.
Toiminta-kyky terävyys Puolustus-halu Taiste-luhalu Hermora-kenne

3

erittäin suuri kohtuullinen ilman jäljellejäävää hyökkäys-halua Kohtuulli-nen, hillitty suuri Rauhalli-nen ja varma
+2 suuri suuri ilman jäljelle jäävää hyökkäys-halua suuri, hillitty kohtuullinen Suhteelli-sen rauhalli-nen
+1 kohtuullinen pieni ilman jäljelejäävää hyökkäys-halua pieni Erit-täin suuri hieman rauhaton
-1 pieni pieni jäljelle jäävin hyökkäys-haluin haluton pieni vähän hermostu-nut
-2 riittämätön kohtuullinen jäljelle jäävin hyökkäys-haluin erittäin suuri Riittä-mätön Hermos-tunut
-3 Toimintaky-vytön suurin jäljelle jäävin hyökkäys-haluin Hillitsemä-tön Halu-ton erittäin hermos-tunut
kerroin 15 1 1 10 35
VI. VII. VIII. IX.laukaus-pelottomuus
temperamentti kovuus luoksepäästävyys
vilkas kohtuullisen kova hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin + laukausvarma
kohtuullisen vilkas kova luoksepäästävä, hieman pidättyväinen ++ laukaus-kokematon
erittäin vilkas hieman pehmeä mielistelevä +++ paukkuärtyisä
häiritsevän vilkas erittäin kova selvästi pidättyväinen – laukausaltis
välinpitämätön pehmeä hyökkäävä — laukausarka
apaattinen erittäin pehmeä salakavala
15 8 15 0

Lähde: http://www.dogsports-online.com

Parsoneiden luonnetestitulokset osa-alueittain

-3 -2 -1 +1 +2 +3
Toimintakyky 1 7 26 15
Terävyys 19 5 25
Puolustushalu 3 14 2 30
Taisteluhalu 6 2 23 18
Hermorakenne 3 44 2
Temperamentti 2 13 8 26
Kovuus 6 26 1 16
Luoksepäästävyys 1 13 35
+++ ++ +
Laukauspelottomuus*) 1 5 33

*) Laukauspelottomuuden tulos puuttuu 10:ltä koiralta

Lähde: http://www.dogsports-online.com 3.8.2008

Näiden tulosten perusteella voisi profiloida perusparsonin olevan toimintakyvyltään kohtuullinen. Se ragoi hyökkäyksiin, mutta palautuu niistä hyvin ja puolustaa omistajaansa kohtuudella. Sillä on kohtuullisesti taisteluhalua, hermorakenteeltaan hieman rauhaton ja temperamentiltaan vilkas. Koira muistaa aiemmin tapahtuneet asiat ja reagoinnillaan osoittaa jonkin verran pehmeyttä. Se on luoksepäästävä ja avoin vieraita kohtaan ja kestää hyvin laukaisut. Se, onko tämä otanta riittävä kuvaamaan parsonia on sitten eriasia. 3.8.2008 tarkistettuna jalostus.netistä löytyy 3382 rekisteröityä parsonia ja otannassa siis 49 eli 1,4 % koko kannasta. Parsoneita on siis luonnetestattu kaiken kaikkiaan 2,9 % kannasta keskiarvolla 152. Tuloksiin on lisätty parsoneiden oman luonnetestin tulokset (paitsi osa-alueisiin).

Petra Koivukangas

Veeti luonnetestissä

Seuravassa Tallitontun Ruletin emäntä Virpi Kopakkala kertoo Veetin luonnetestistä.

 

Pitävätkö luonnetestissä esiintulleet asiat mielestäsi paikkaansa?      

Kyllä ne pitävät. Vaikka pisteet ovatkin kovat, en pidä Veetiä niin vaikeana koirana kuin voisi kuvitella ja tuomarikin antoi testin jälkeen ymmärtää. Onhan sen kanssa tullut lyötyä välillä päätä seinään eikä kouluttaminen ole aina kovin helppoa, mutta toisaalta minulla on rohkea ja avoin koira, joka on aina valmiina puuhastelemaan kanssani (ja itsekseen). Sitä paitsi kovuudesta huolimatta se osaa olla myös oikea mamman poika! Veeti nukkuu usein kainalossa, ja löytyy asioita, mitä myös suuri ja mahtava Veetikin pelkää. Toisaalta Veeti on tosi rohkea kuten testikin osoittaa: vaikka se pelkäisikin jotain asiaa, se menee kyllä sen tarkistamaan saman tien todetakseen ettei siitä ole uhkaa ja vaaraa.
Testin luoksepäästävyysosuudesta Veeti sai täydet pisteet, mikä ei sinällään ole yllätys sillä Veeti on aina tykännyt ihmisistä kovasti. Vasta myöhemmin olen alkanut toden teolla arvostaa tätä ominaisuutta, sillä se ei ole aina itsestäänselvyys.

Miten pisteet jakautuivat osa-alueittain?

I Toimintakyky +2, kerroin 15, suuri
II Terävyys +3, kerroin 1, kohtuullinen ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua
III Puolustushalu +3, kerroin 1, kohtuullinen hilitty
IV Taisteluhalu +3, kerroin 10, suuri
V Hermorakenne +2, kerroin 35, suhteellisen rauhallinen
VI Temperamentti +3, kerroin 15, vilkas
VII Kovuus +3, kerroin 8, kohtuullisen kova
VII Luoksepäästävyys +3, kerroin 15, Hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin
Laukauspelottomuus +, laukausvarma

Antoiko testi sinulle itsellesi lisäinfoa koirastasi?

Kyllä antoi, näin esimerkiksi miten se suhtautui kun minua tai koiraa itseään uhattiin. Oli hienointa nähdä, että vaikka koira vastasi uhkaan uhkaamalla, sen puolustushalu hävisi saman tien kun testaaja lopetti uhkailun ja muuttui mukavaksi.

Veeti kyllä porhalsi testin läpi omana itsenään, tuntui kuin se olisi ollut vain innoissaan että ”jahas, mitäs seuraavaksi?”. Tuomarikin sanoi, että se olisi voinut mennä vaikka heti uudestaan testiin, eikä olisi ollut moksiskaan. Testihän on sarja jännittäviä tapahtumia, joten Veeti oli koko testin ajan
normaalia kovemilla kierroksilla. Korkea vire auttaa koiraa selviytymään luonnossakin uhkaavista tilanteista, mutta miten se olisi reagoinut vastaaviin tilanteisiin arjessa, kun se olisi ollut ennen tilannetta aivan rauhallinen? Olisiko tulos kenties eri?

Luulin etukäteen, että Veeti kavahtaisi rämisevää tynnyriä, mutta se menikin rohkeasti haistelemaan sitä.

Yritin itse saada Veetiä leikkimään ennen testiä kanssani (tiesin että testissä oli sellainen osuus) onnistumatta siinä. Ajattelin että koira on niin kierroksilla, ettei se suostu vetoleikkiin tuomarin kanssa ja murehdin että tulee huonot pisteet tästä osuudesta.
Mutta niin vain tuomari ja koira vetivät köyttä eikä koira irrottanut otetta rätistä vaikka tuomari laittoi kädenkin sen silmille !


Mitkä ovat kokemuksesi testistä     jälkikäteen?                   

Parasta antia luonnetestissä oli tuomarin loppupuhuttelu pisteiden julkaisun yhteydessä. Jos olisin tuolloin tiennyt, mitä on tulossa, olisin ottanut puheen videolle. Muistaakseni tuomari aloitti puheensa sanomalla, että tässä on sellainen koira millainen parsonin kuuluisi parhaimmillaan ollakin. Olin haljeta ylpeydestä! Puhe jatkui niin, että minun tulisi viedä tämä koira luolille. Nauratti, sillä Veeti ei ole koskaan suostunut menemään keinoluolaan sisälle (onhan se hieman ylikokoinen!). Tuomarin mielestä oli kuitenkin tärkeintä, että tämän koiran kanssa harrastettaisiin jotakin. Koirasta näkee, että sillä on iso halu tehdä jotain, luultavasti sille on aivan sama mitä. Helppoa harrastaminen ei tuomarinkaan mielestä olisi, koska koira on niin itsenäinen ja ei kuulemma tarvitse omasta mielestään minua oikeastaan mihinkään.

Vaikka yleensä sanotaan, että testistä ei jää koiralle mitään mieleen, oma koirani kyllä totesi testin jälkeen että on ”cool” haukkua kaikille hieman erikoisen ja uhkaavan näköisille tyypeille ulkona. Ennen testiä olin kieltänyt siltä moisen toiminnan (eikä se juurikaan sellaista edes harrastanut),
mutta testin jälkeen se näytti määrittelevän itse joidenkin ihmisten kohdalla että ne ovat nyt uhkaavia ja Veeti saa niille haukkua. Esimerkiksi turkkilainen mummo oli tällainen ”uhka”. Valitettavasti  olen itse asiasta edelleen eri mieltä.

Testitilanteessahan ei voi varsinaisesti todeta, miten koira suhtautuu kohtaamiinsa asioihin jälkeenpäin. Vaikka tilanteet toistetaan ilman uhkaa heti perään, väittäisin että koirat muistavat tiettyjä paikkoja missä on tapahtunut jotakin jännää. Ei välttämättä niin, että pelkäisivät paikkaa, mutta reagoivat niissä herkemmin ärsykkeisiin. Meillä esimerkiksi asui ennen naapurissa ärsyttäviä pikkukoiria, joiden kanssa satuttiin joskus yhtä aikaa rappukäytävään ja vähän ”keskusteltiin” kovaan ääneen asioista. Sen jälkeen Veeti oli pitkään rapussa täpäkkänä kohtaamaan nuo koirat uudestaan. Pelkkä haju tai muisto riitti virittämään
reaktiot.

Suositteletko testiä muille?

Luonnetestihän on enemmän paineensietokykyä mittaava koetilanne, kuin varsinaisesti mikään kovin kattava koiran luonteen mittari. Suosittelen testiä sellaiselle omistajalle, joka tuntee koiransa ja tietää että se kestää koetilanteet. Tuomarit ovat kyllä asiantuntevia ja tekevät osiot koiran mukaan (esimerkiksi selkeästi arkaa koiraa ei pelotella yhtä voimakkaasti kuin rohkeampaa), mutta jos itsestä tuntuu että koira on vielä liian nuori tai arka, niin itse odottaisin.

Testissä saa mielestäni ihan hyvää tietoa oman koiran luonteesta, vaikka tietenkin tärkeintä on opetella tuntemaan koira arjen eri tilanteissa, sillä niitä koira ja omistaja joutuvat päivittäin kohtaamaan. Testin osioiden kaltaisia tilanteita tulee harvoin tavallisella koti- tai harrastuskoiralla eteen.

Jos vain aikaa riittää, kannattaa seurata myös muiden koirien testaamista. On hyvä nähdä muitakin suorituksia kuin oman koiransa, siinä pääsee vähän jyvälle miten luonne-erot ilmenevät testin aikana. Myös tuomarien toiminnassa huomaa eroja eri koirien             kohdalla.

Rodunjalostuksellisestihan testistä saa edes jonkinlaista tietoa koiran luonteesta (koska muunkaanlaista mittaristoa Suomessa ei tällä hetkellä ole). Mutta koska testi on kehitetty alunperin palveluskoirille (ei terriereille) en laittaisi luonnetestin pisteille liikaa painoarvoa.
Selkeät ääripäät on ehkä hyvä sulkea jalostuksesta, jos halutaan tasaista materiaalia. Jos luonnetesti jatkaa osana jalostuksen tavoiteohjelmaa,             jalostustoimikunta voisi ehkä määritellä mitkä osiot testistä ovat parsonille tärkeimpiä ja mitkä olisivat niin sanonut ihannepisteet eri osioista. (Esimerkiksi lapinporokoirilla tällainen käytäntö on jo käytössä).

Enemmän  tulisi kiinnittää huomiota pentueen vanhempien luonteisiin arkisissa tilanteissa. Selkeästi arat ja aggressiiviset yksilöt tulisi sulkea pois jalostuksesta.

Virpi Kopakkala

Tupla-Täplän Candy Queen ensimmäisessä hyökkäytilanteessa

Jaska luonnetestissä

Annu Keränen kertoo Jaskan (Amarillon Bond) luonnetestistä.

Koska koirasi on testattu ja miten pisteet jakautuivat eri osa-alueille?

Jaska testattiin 4,5 vuoden ikäisenä 21.10.2006 Ylöjärvellä. Tuomareina toimivat Kai Tarkka ja Katri Leikola.

Itse olin kyseisessä testissä vielä töissä ja näin monenlaisia koiria ja monenlaisia tuloksia. Päivä oli enemmän kuin mielenkiintoinen.

Jaskan pisteet jakautuivat seuraavasti:

Toimintakyky: +1 kohtuullinen

Terävyys: 3 kohtuullinen ilman jäljelle jäävää

Puolustushalu: 3 kohtuullinen, hillitty

Taisteluhalu: 3 suuri

Hermorakenne: +1 hieman rauhaton

Temoeramentti (varmaan pitäisi lukea temperamentti, en tiedä…): 3 vilkas

Kovuus: 3 kohtuullisen kova

Luoksepäästävyys: 3 hyvätahtoinen, luoksepäästävä, avoin

Laukauspelottomuus: – laukausaltis

Jaskan testi eteni näin

Kokeen alussa Jaska leikki innokkaasti tuomarin kanssa vetoleikkejä. Tämä osuus tuskin tuottaa kenellekään terrierille hankaluuksia.

Seuraavaksi vuorossa oli kelkan tuleminen metsästä. Aluksi Jaska haukkui takanani, mutta kun kiinnostus kasvoi siirtyi hän eteeni hyökkäilemään kohti tuota petoa. Kun kelkka oli pysähtynyt viereeni Jaska jatkoi haukkumista ja hyökkäilyä. Lopuksi kävi haistelemassa kelkkaa ja puraisi kyydissä ollutta nukkea kädestä. Itsellä oli naurussa pitelemistä, sillä niin koomisen näköinen nukke oli suomiverkkareissaan.

Lähdimme kävelemään ladon seinustaa pitkin ja kappas, takanamme tipahti tynnyri maahan. No sitähän tietysti kuka vaan pelästyy ja ottaa metrisen loikan sivulle päin. Ladon kulmalla räpsähti sateenvarjo melkein silmille ja taas joutui Jaska loikkaamaan oikean karatepotkun sitä kohti. Ei muuta kuin ympäri ja samaa reittiä takaisin. Nyt kerkesi Jaska sitä pudonnutta tynnyriäkin haistelemaan ja en muista nostiko vielä koipensakin siihen.

Kaikki nämä tähän asti tapahtuneet asiat olivat unohtuneet pienen koiran mielestä kun kävelimme noin kymmenen metrin matkan seuraavalle tapahtumapaikalle.

Sidoin hihnan tuomarin opastuksella tiukasti käteni ympärille ja jäin seisomaan paikalleni. Kukas muukaan keskellä kirkasta päivää keskellä ei mitään tulee vastaan kun lompakkovaras! Tuli suoraan kulman takaa ja yritti minun päälleni. Mutta silloin Jaskalla napsahti. Seisoi ja haukkui kokoajan minun ja varkaan välissä vaikka varas kuinka yritti lyödä kepillä ja huusi kovasti, melkein jopa kiroilikin. Tästä olin erityisen ylpeä, sillä ennen testiä olin sanonut, että jos Jaska ei minua puolusta on myytävänä halvalla kiva koira. Näin ollen Jaska sai jäädä asumaan luokseni J

Hyökkäävä tuomari oli nainen. Vaikka hän huusi matalalla äänellä, olisi ollut mielenkiintoista nähdä Jaskan reaktio kun hyökkääjänä olisi ollut mies. Monesti pimeällä kun ollaan ulkona Jaska saattaa murahtaa ohi kävelevälle miespuoliselle henkilölle. Muttei ole ikinä murahtanut ohi kävelevälle naiselle.

Vein Jaskan talon seinustalle ja sidoin sen kiinni. Lähdin itse kulman taakse ja olisin halunnut omistaa sellaisen periskoopin (vai mikä se nyt on jolla voi katsella kulman taakse). Jaskaa alussa leikittänyt tuomari oli yhtäkkiä suuttunut Jaskalle ja tuli puskasta huutaen ja keppiä heiluttaen kohti. Tarkkaan en tiedä mitä tapahtui, mutta kova haukkuminen sieltä kulman takaa kuului. Lopulta tuomari otti lääkkeensä ja palautui taas normaaliksi mukavaksi mieheksi ja Jaska antoi hänen itseään silitellä, kun huomasi, että vaaraa ei enää ole. Sain luvan mennä vapauttamaan Jaskan ja voi sitä jälleen näkemisen riemua.

Annoin Jaskan takaisin tuomarille ja menin itse sisälle pimeään taloon. Istuuduin perimmäiseen nurkkaan odottamaan hiljaa. Jaska tuotiin sisälle ja se tutki huoneen, muttei koskaan sitä nurkkaa missä minä istuin. Rupesin antamaan äänimerkkejä tuomarin ohjeen mukaan, mutta Jaska taisi siinä kohtaa istua tuomarin vieressä täysin tietämättömänä mitä tulisi tehdä. Väläyttelin taskulampulla valomerkkejä, mutta Jaska istui kuin tatti. Lopuksi kutsuin nimeltä ja osoittelin taskulampulla. Silloin Jaska muistaakseni tuli luokseni. Tämä osuus siis meni kaikista huonoiten.

Tämä on tullut ilmi myös keinoluolilla. Jaskalta meni 15 minuuttia ahdingon suorittamiseen. Kettu oli seuraavassa pesässä. Toimintakyky ei siis riitä, jos päämäärä on kauempana. Tekisi mieli joskus testata ahdingon suorittaminen uudestaan niin, että kettu on heti siinä ahdingon jälkeisessä pesässä. Saattaisi tulla hommaan vauhtia vähän eri lailla.

Kokeen lopuksi seisoimme vierekkäin ja tuomari ampui laukauksen ilmaan. Jaska säikähti, häntä meni koipien väliin ja se rupesi itkemään. Kuului toinen laukaus ja Jaska hyppäsi minua vasten ja olisi halunnut tulla syliin turvaan. Kaksi laukausta riitti toteamaan Jaskan laukausalttiiksi. Tämä ei tullut yllätyksenä, sillä uuden vuoden tienoilla Jaskan elämä on raskasta ja tarpeita pidätellään noin kolmen päivän ajan.

Tuloksena +200 pistettä

Mitkä ovat kokemuksesi testistä     jälkikäteen?

Erittäin mielenkiintoinen testi, suosittelen lämpimästi kaikille. Tutustuin netissä etukäteen testin kulkuun ja siihen mitä kaikkea se pitää sisällään.

Moni pelkää koiran järkyttyvän testistä, mutta eihän se suinkaan ole tarkoitus. Ja tuskin kukaan koira on saanut elinikäisiä traumoja. Äitini esimerkiksi luuli, että testissä kiusataan koiraa. No, amatöörit on erikseen eikä auta vaikka kuinka yrittää selittää testin tarkoitusta.

Suunnittelen tässä nuoremman koirani viemistä myös testiin. Se kun on aina hyvällä päällä ja niin onnellinen kokoajan, että innolla odotan pistesaalista. Tai voihan tulos olla sitten aivan päinvastainenkin.

Hyvä esimerkki tästä aamusta kun olin koirien kanssa ulkona: Vastaan käveli mies mustassa nahkatakissa ja mustissa housuissa. Katsoin jo kauempaa, että se ei aio väistää meitä. Kävelin vain kohti ja molemmat koirat olivat pitkillä flexinaruilla minun edellä. Pojat olisivat kävelleet miehestä ohi muina miehinä, mutta koirien kohdalla mies pysähtyi ja rupesi niitä rapsuttamaan. Jaska murahti ja kiersi miehen taakse. Arska pysähtyi miehen jalkoihin ja oli mielissään rapsutuksista. Antoipa vielä ohimennen 20 pusuakin. Jaska hieman väisteli miehen kättä ja hyppi tätä vasten. Arska olisi lähtenyt miehen mukaan jos olisin antanut hihnan hänelle.

Erona näillä koirilla se, että Jaska on vieraille, varsinkin miehille aluksi varuillaan ja Arska lähtisi kaikkien matkaan. Mitä hämärämpi tyyppi niin sen parempi.

Toisaalta, jos kotiimme tulee vieras mies esim. huoltomies J niin silloin Jaska luottaa tavallaan minun harkintakykyyni ja ei murahtele, sillä minä olen päästänyt tämän miehen kotiimme ja Jaskalla ei ole asiaan sanomista. Ja siinä tilanteessa Arska haluaisi tehdä pentuja kyseisen vieraan kanssa, niin onnellinen se uudesta ystävästään on.

Annu Keränen

Of Old Burford Ikaros taisteluleikin tiimellyksessä. Kuva Miia Rastas.

Luonnetestituomarin kokemuksia

Soitin 13.8.2008 pitkän linjan luonnetestituomari Jorma Lankiselle kysyäkseni hänen kokemuksistaan parsoneista luonnetestitilanteissa.

Millaisen kuvan olet saanut rodusta luonnetestien perusteella?

Hyvin vaihteleva rotu. Rodussa on varmaan ongelmakin, että löytyy luonteita joka lähtöön. Rohkeudessa on yleisesti puutteita. Parsonin pitäisi olla kovuudeltaan vähintään kohtuullinen kun ajattelee sen alkuperäistä käyttötarkoitusta. Pehmeyteen on kiinnitettävä jalostuksessa huomiota, koska ominaisuus on periytyvä. Hyvin monipuolinen rotu luonteidensa puolesta.

Testitilanteissa näkee tänä päivänä kohtuullisen vilkkaita parsoneita liikaa. Tuntuu siltä, että osa on turhankin vilkkaita.

Yleinen arvosana hermorakenteesta kaikilla roduilla tänä päivänä on +1. Vilkasta koiraa, kuten parsonia, vaikea sanoa tasapainoiseksi.

Parsonin pieni koko tekee sen, että testitilanteissa annetaan helpommin plussaa pisteisiin.

Miten tuloksissa näkyy koiran ja ohjaajan keskinäinen suhde?

Omistajille tulee usein yllätyksenä koiran rohkeuden pettäminen. Kotona esiintyvä dominanssi saattaa antaa väärää kuvaa. Testitilanteissa näkyy paljon, että koira on omistajansa yläpuolella. Tai koira ei tarvitse omistajaansa – vaatii rapsutusta ei kerjää sitä.

Kysyttäessä parsonin halukkuudesta puolustaa omistajaansa tai itseään Jorma kertoo näin: Puolustushalukkuuteen vaikuttaa moni asia. Parson on hyvin itsenäinen koira. Osa koirista ei ota hyökkäyksiä tosissaan ja pehmeys saattaa viedä puolustushalukkuutta mennessään.

Voiko ja kannattaako luonnetestiin valmistautua mitenkään harjoittelemalla etukäteen?

Testiin ei tule harjoitella etukäteen. Etukäteisharjoittelu aiheuttaa yleensä enemmän hallaa. Tuomari huomaa, jos on harjoiteltu eikä koira reagoi samalla tavalla kuin se tekisi luonnollisesti – ja tämä vaikuttaa usein pisteisiin laskevasti. Ainoastaan leikkimistä vieraiden kanssa kannattaa harjoitella.

Millaisia terveisiä tuomarina lähettäisit luonnetestausta miettiville parsonin omistajille?

Se tieto mitä testeistä saadaan antaa kokonaiskuvan rodun tilanteesta (vaikka se ei olisikaan 100 % totuus). Lisää aktiivisuutta testaukseen. Jos kannasta saataisiin testattua noin 20 % tulisi hyvää tietoa koko rodun tilanteesta. Olisi tärkeätä tässä vaiheessa tietää, miten edetään luonteiden kanssa ja testauksia tehdä enemmän.

Loppupisteitä ei kannata tuijottaa. Ne valehtelevat enemmän kuin kertovat totuutta.  Tärkeintä on osa-alueiden oikea tulkinta.

Petra Morbin (os. Koivukangas)

Mainokset

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

%d bloggers like this: